Bạn đã phân biệt được các loài hoa, quả trong chi MƠ-MẬN ?

Chi Mận mơ (danh pháp khoa học: Prunus) là một chi của một số loài (khoảng 200) cây thân gỗ và cây bụi, trong đó có các loài mận, mận tây, mơ, mơ tây, đào, anh đào và hạnh đào (hạnh nhân). ( Lưu ý Mận ở đây là chỉ nhóm các loại cây thuộc chi Prunus chứ không phải quả Roi-Mận miền nam,vốn thuộc chi Trâm ).
Vì chi Prunus có những 430 giống, nên mình sẽ chỉ ra một vài loài chính tiêu biểu nhất. Bao gồm các phân chi nhỏ hơn chi :

  • Phân chi Amygdalus: đào và đào dẹt (hạnh nhân). Các chồi nách lá mọc thành cụm ba (chồi sinh dưỡng ở trung tâm, hai chồi hoa ở bên). Ra hoa vào đầu mùa xuân. Loài điển hình là Prunus dulcis (hạnh nhân) và Đào (Peach).
  • Phân chi Prunus: Các loài mận (phương ngữ Bắc), mơ ta, mơ tây… Các chồi nách lá mọc đơn. Ra hoa vào đầu mùa xuân. Quả có rãnh khía dọc theo một bên; hạt xù xì. Loài điển hình Prunus domestica (mận ta).
  • Phân chi Cerasus: anh đào. Các chồi nách lá mọc đơn. Ra hoa vào đầu mùa xuân thành ngù, cuống dài, không ở trên các cành lá. Quả không có rãnh khía, hạt nhẵn. Loài điển hình Prunus cerasus (anh đào chua).
  • Phân chi Padus: anh đào dại. Các chồi nách lá mọc đơn. Ra hoa vào cuối mùa xuân thành các cành hoa trên các cành lá, cuống ngắn. Quả không có rãnh khía; hạt nhẵn. Loài điển hình Prunus padus ( trái cherry đỏ á mọi người )
  • Phân chi Laurocerasus: anh đào nguyệt quế. Các chồi nách lá mọc đơn. Ra hoa vào đầu mùa xuân thành các cành hoa, không trên các cành lá, cuống ngắn. Loài điển hình Prunus laurocerasus (anh đào nguyệt quế châu Âu).
    ——> Chi Prunus bao gồm một số loại hoa truyền thống nối tiếng của vùng Đông Á như anh đào 樱 (anh đào), mai 梅 (mơ ta), đào 桃 (peach), lý 李 (mận), hạnh 杏 (mơ tây)…nghe thấy lú rồi đúng không :)))) nhìn hoa chúng nó cứ tựa tựa nhau.
    Nguồn: Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published.