Bạn có khuyên con cái bạn nên sống thử trước hôn nhân không?

Bạn có khuyên con cái bạn nên sống thử trước hôn nhân không?

https://qr.ae/pNW9OW

Vincenzo Montevecchi, —

Đối với tôi, dĩ nhiên là có. Đó là việc chung sống (sống thử) với những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày để thử thách một cặp đôi.
Những điều nhỏ nhặt khiến bạn bận tâm nhưng lại phớt lờ khi đang cặp kè với nhau thường sẽ biến thành dịp để gây gổ. Ngoài ra, việc lên giường/đi ngủ với người mà bạn ghét ngay lúc đó không phải là điều đơn giản, đó là chưa nói đến sáng hôm sau thức dậy, các hóa đơn phải trả, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm,…
Khi sống tách biệt nhau, mỗi người một nhà, thì không có những khó khăn này.
Trước khi tiến tới hôn nhân (một hành động mà tôi cho là không cần thiết), tốt hơn là nên… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *