Bài học cuộc sống lớn nhất mà bạn đã học được?

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thành công được như bố tôi, và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Dù gì đi nữa, tôi tự hào về ông ấy. Có lúc ông từng giám sát khoản ngân sách trị giá 50 tỷ đô mỗi năm với tư cách Thứ trưởng Quốc phòng. Ông còn có hẳn trang Wikipedia riêng cho bản thân nữa đó.

Bố tôi cũng là trường hợp để nghiên cứu tuyệt vời. Chắc chắn ông rất thông minh. Nhưng ông không phải luôn luôn là anh chàng thông minh nhất trong phòng. Trên thực tế, ông nhận thức rõ khi nào ông không như vậy. Nhưng nhiều đồng liêu của ông, những người thông minh hơn trên giấy tờ, lại không đạt được thành công như ông.

Tại sao? Chủ yếu do kỹ năng con người và sự cần mẫn của ông. Ông là một người lắng nghe tuyệt vời. Ông biết phải nhập cuộc như nào và chắt lọc những gì quan trọng nhất. Ông cũng tận tâm và rất đạo đức. Ông đối xử bình đẳng với mọi người bất kể chức vụ của họ.

Tôi muốn nói rằng có lẽ quyền lực của bố tôi nằm ở khả năng soi xét người khác nhanh chóng và đánh giá tính cách của họ.

Ông ấy đặc biệt ghê tởm những người vị kỷ, có thể đó là do sự nghiệp với những đội SEAL của ông, nơi làm việc nhóm là một thứ tôn giáo.

Đây là nơi nhiều người vô cùng thông minh thất bại. Họ thiếu kỹ năng mềm và khả năng kết nối với nhiều hạng người khác nhau.

Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nhiều người tài năng cũng có một sự khinh khỉnh ngầm được che giấu. Các sách giáo khoa dạy kinh doanh có đầy những ví dụ nghiên cứu về sự nghiệp lụn bại của các giám đốc vì tính tự phụ. Bạn gái tôi là giáo sư đại học và thường xuyên phàn nàn về cái tôi không đáy ở các hội thảo học thuật.

Và công bằng mà nói, tôi không thể hoàn toàn trách họ được. Khi một người từ khi lọt lòng đã được bảo rằng họ tài năng, điểm số của họ chứng thực lời khen ngợi đó, và thế giới họ sống đề cao sự thông minh – có lẽ thật khó để khiêm tốn 100%.

Bất kể bạn có tài năng như nào, hãy nhớ rằng bạn đang tương tác với những con người khác trong sự nghiệp của mình. Thành công không phải là một bài kiểm tra MENSA (*cộng đồng lâu đời nhất của những người có IQ cao nhất thế giới). Kỹ năng mềm quan trọng – vô cùng đấy.

Hãy đối tốt với thư ký của bạn.

Ảnh: Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách tình báo Joseph D. Kernan, bố của tác giả.

Theo: TC Khám Phá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *