Anh chồng mà mọi cô gái mơ ước có phải là đây???

Đây là hình ảnh của chồng mình mỗi sáng sớm. Hic. Sợ vợ con tỉnh giấc nên anh làm tất cả mọi việc trong bóng tối. Không dám bật điện mà chỉ soi cái đèn điện thoại. ☹️

Cũng không biết chính xác là anh thức dậy từ mấy giờ nữa. Nhưng mà dậy sớm lắm. Lúc vợ đang ngủ say thì dậy thay bỉm cho con rồi lọ mọ cắm cơm, nấu thức ăn, nấu thuốc cho vợ, nấu nước chè cho mẹ con rửa, sau đó mới vệ sinh ăn sáng rồi đi làm. Huhu.

Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại từ ngày vợ đẻ cu Bo, bất kể là mùa hè hay đông, bây giờ cũng vẫn vậy. Vì bố muốn mẹ con ngủ dậy là có cơm nước sẵn sàng rồi…

Thế nên anh cả bây giờ mới suốt ngày hát “yêu bố hơn những gì con có” đấy ❤

Nguồn: Ngân Nguyễ

Đây là hình ảnh của chồng mình mỗi sáng sớm. Hic. Sợ vợ con tỉnh giấc nên anh làm tất cả mọi việc trong bóng tối. Không dám bật điện mà chỉ soi cái đèn điện thoại. ☹️

Cũng không biết chính xác là anh thức dậy từ mấy giờ nữa. Nhưng mà dậy sớm lắm. Lúc vợ đang ngủ say thì dậy thay bỉm cho con rồi lọ mọ cắm cơm, nấu thức ăn, nấu thuốc cho vợ, nấu nước chè cho mẹ con rửa, sau đó mới vệ sinh ăn sáng rồi đi làm. Huhu.

Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại từ ngày vợ đẻ cu Bo, bất kể là mùa hè hay đông, bây giờ cũng vẫn vậy. Vì bố muốn mẹ con ngủ dậy là có cơm nước sẵn sàng rồi…

Thế nên anh cả bây giờ mới suốt ngày hát “yêu bố hơn những gì con có” đấy ❤

Nguồn: Ngân

Đây là hình ảnh của chồng mình mỗi sáng sớm. Hic. Sợ vợ con tỉnh giấc nên anh làm tất cả mọi việc trong bóng tối. Không dám bật điện mà chỉ soi cái đèn điện thoại. ☹️

Cũng không biết chính xác là anh thức dậy từ mấy giờ nữa. Nhưng mà dậy sớm lắm. Lúc vợ đang ngủ say thì dậy thay bỉm cho con rồi lọ mọ cắm cơm, nấu thức ăn, nấu thuốc cho vợ, nấu nước chè cho mẹ con rửa, sau đó mới vệ sinh ăn sáng rồi đi làm. Huhu.

Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại từ ngày vợ đẻ cu Bo, bất kể là mùa hè hay đông, bây giờ cũng vẫn vậy. Vì bố muốn mẹ con ngủ dậy là có cơm nước sẵn sàng rồi…

Thế nên anh cả bây giờ mới suốt ngày hát “yêu bố hơn những gì con có” đấy ❤

Nguồn: Ngân Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *