Alexander Đại đế trăn trối 3 điều trước khi mất.

Alexander là 1 trong những vị vua nổi tiếng nhất trong thời cổ đại, khiến ai cũng đều ngưỡng mộ , nhưng cái chết của ông lại khiến nhiều người đáng phải suy ngẫm.

Khi còn sống , trong 1 làng dẫn quân đi chinh chiến , có 1 người đàn bà kính chào :- Alexander Đại đế
Nghe xong ,ông rất vui vẻ và ban thưởng cho người đàn bà đó, bà ta liền tới gần và nói:
– Có phải ngài rất vui khi tôi gọi ngài bằng 2 từ ” Đại đế ” đúng không? nhưng ngài không hề biết rằng cái giá nó phải trả rất lớn .

Nghe xong , ông ngạc nhiên , bà nói tiếp :
– Nếu ngài chịu bỏ 2 từ ” Đại đế ” thì ngài sẽ đổi lại được tuổi thọ.
Thấy vậy ,ông cười lớn :
– Con người ai rồi cũng sẽ chết nhưng cái tên của nó sẽ trường tồn mãi mãi và ta chọn con đường đó.
Thấy vậy bà liền cười :
– Ngài đã chọn 1 con đường đúng đắn.

Năm 323 TCN , khi đó ông 32 tuổi cận kề cái chết ông cho gọi quần thần thân cận và dặn :
– Trước khi ta chết , ta có 3 điều muốn các người thực hiện nhất định ko được trái ý.
– Thứ nhất: ông muốn tất cả các ngự y giỏi khiêng quan tài trở về nhà.
– Thứ hai: ông muốn binh sĩ rải vàng bạc , châu báu của mình để giành cả cuộc đời trên suốt dọc đường đi tới nơi an nghỉ cuối cùng
– Thứ ba: ông muốn người ta đặt bàn tay của mình ra lắp quan tài để tất cả nhìn thấy.

Ai nghe xong cũng thắc mắc, ông liền lấy sức và nói tiếp:
– Sở dĩ ta làm vậy muốn nhắn nhủ vs con người thế gian này: Thầy thuốc dù giỏi tới đâu thì cũng không cứu ta khỏi tử thần họ chỉ có thể chấp nhận, vì vậy khi ta còn còn sống hãy trân trọng sinh mệnh mà cha mẹ ban cho
– Thứ 2 , tiền bạc dù có nhiều đến đâu thì nó cũng chỉ là vật lót đường, khi chết thì nó trở nên vô nghĩa.
– Thứ 3 , khi ta từ giã cõi đời thì con người chỉ còn lại 2 bàn tay trắng , ta đi và đến đều vậy? Cớ sao phải ôm giữ quá nhiều !

Nói xong vua Alexander trút hỏi thở và ra đi .
Một người như Alexander có tất cả mọi thứ , địa vị , tiền tài , vật chất nhưng rồi cuối cùng ông vẫn có cảm giác cô đơn và hiểu rõ mọi thứ mà ông đạt được rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa và chỉ có ” buông bỏ” mới là chiến thắng.

Rốt cuộc hạnh phúc là gì?

**”
Câu chuyện có thể là thật cũng có thể là không, quan trọng bài học để lại là gì?
Còn về phần hư cấu: đây là câu chuyện truyền miệng nên việc người đời thêm hoặc bớt nó chủ mang mục đích răn dạy con người hoặc rút ra 1 bài học mà nó mang lại.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *