Tại sao mọi người không tin vào thuyết Người ngoài hành tinh Cổ đại?

Tại sao mọi người không tin vào thuyết Người ngoài hành tinh Cổ đại?
Link: https://qr.ae/TWtXOW
A: John Nurse – Kỹ sư, người yêu thích đọc sách khoa học và tiến hóa
Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhắc lại câu hỏi một lần nữa: “Tại sao mọi người không tin vào thuyết Người ngoài hành tinh Cổ đại?”
Đầu tiên, chúng ta hãy đi vào tìm hiểu định nghĩa “Thuyết – Theory”, một cách đơn giản thì đó là: “Một ý tưởng được đề xuất hoặc trình bày có thể là đúng nhưng điều đó không được biết đến hoặc được chứng minh là đúng”. Tôi muốn đề xuất rằng thuyết Người ngoài hành tinh Cổ đại phù hợp với định nghĩa này, nghĩa là nó chỉ là một định đề có thể xảy ra nhưng chưa được chứng minh.

“Theory is an idea that is suggested or presented as possibly true but that is not known or proven to be true”

Link tham khảo: (http://www.learnersdictionary.com/definition/theory)

Điều này hoàn toàn khác biệt với định nghĩa của một “Lý thuyết khoa học – Scientific Theory”: “Một cách giải thích một lĩnh vực nào đó của thế giới tự nhiên, căn cứ vào những phương pháp khoa học, đã được thông qua kiểm chứng, thực nghiệm. Những lý thuyết khoa học đã được công bố, chứ không phải thông qua “phỏng đoán” trước sự xem xét kỹ lưỡng và toàn diện của những kiến thức khoa học”.
Và thuyết Người ngoài hành tinh cổ đại chắc chắn không đáp ứng các tiêu chí này .

“Scientific Theory: a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world, based on a body of facts that have been repeatedly confirmed through observation and experiment. Such fact-supported theories are not “guesses” but reliable accounts of the real world.

Link tham khảo:(https://chem.libretexts.org/Under_Construction/Purgatory/Textmaps_and_Wikitexts/Introductory_Chemistry/CK-12_Chemistry_(Version_I)/Chapter_1%3A_Introduction_to_Chemistry_and_the_Nature_of_Science/1.2%3A_Hypothesis%2C_Law%2C_and_Theory)

Thứ hai, chúng ta hãy xem xét đến từ “Niềm tin – Belief”: “Một niềm tin là một ý tưởng được chấp nhận là đúng dựa trên sự quan sát, những quan điểm, đức tin hoặc lý trí. Niềm tin hoàn toàn không yêu cầu bằng chứng nhưng thường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và có thể là một phần của nền tảng tôn giáo, xã hội và văn hóa của một cá nhân. Niềm tin KHÔNG được sử dụng để giải thích vấn đề một cách khoa học.”

A belief is an idea that is accepted as being true based on observation, opinion, faith(trust), or reason (logic). Beliefs do not require evidence but are frequently passed along from generation to generation and may be part of a person’s religious, social and/orcultural background. Beliefs are NOT used to explain things scientifically”

Vì vậy, để rõ ràng:
  • Chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một thuyết (chưa được chứng minh) bởi vì nó phù hợp với ý kiến cá nhân, đức tin, tôn giáo hoặc các ý tưởng đã được hình thành từ trước của bản thân bạn.
  • Nhưng (như đã nói ở trên), niềm tin (Belief) không giải thích vấn đề một cách khoa học. Bạn có thể tin tưởng một Thuyết, nếu nó “dựa trên các sự kiện đã được kiểm chứng thông qua quan sát và thử nghiệm.

(if it is based on a body of facts that have been repeatedly confirmed through observation and experiment)

Trên thực tế, thuyết Người ngoài hành tinh Cổ đại chủ yếu dựa trên những suy nghĩ như:
  • Các kim tự tháp vô cùng lớn, con người không thể nào có thể xây dựng mà không có sự giúp đỡ của Người ngoài hành tinh Cổ đại.
  • Khủng long chắc chắn bị giết bởi Người ngoài hành tinh Cổ đại, bởi lẽ chúng không thể được hình thành và tuyệt chủng trong một thời gian ngắn như vậy.
  • Người ta đã tìm thấy những hình chạm khắc cổ trông giống như một loại mũ bảo hiểm hoặc máy bay – và nó chắc chắn là của Người ngoài hành tinh Cổ đại.
  • ….
Và tất cả điều này hoàn toàn trái ngược với khoa học. Khoa học quan sát thế giới tự nhiên và tất cả các bằng chứng đều có sẵn được đưa ra để nghiên cứu, giải thích và cuối cùng là chứng minh, kiếm chứng và xác nhận những sự thật trước khi công bố. Sau đó, nó tiếp tục được điều tra, đánh giá, kiểm tra chéo trong các cuộc hội thảo chuyên nghiệp.
Bạn có quyền tin vào nó, việc tin vào nó có thể làm bạn hài lòng, nhưng nó chẳng có một bằng chứng nào để có thể chứng minh điều đó cả.
Nếu bạn muốn đọc thêm, hãy truy cập: http://ancientaliensdebunked.com
(Tiếp tục về chủ đề UFO, do có bạn nói về Ancient Aliens – người ngoài hành tinh là tổ tiên của loài người, nên dịch bài này. Bao giờ tổ tiên mới đón mình về nhà nhở?)
#chbe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *