6 CÂU NÓI TIẾP THÊM NGHỊ LỰC CHO CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG CỦA BẠN

1. Nghèo khó hay giàu sang đều là sản phẩm của tư duy.

2. Kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, còn người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc.

3. Không người nào đạt được những thành công vĩ đại mà không sẵn lòng chấp nhận hy sinh.

4. Thành công không đòi hỏi lời giải thích. Thất bại không cho phép lời biện minh.

5. Vàng được khai thác từ trong tư tưởng con người nhiều hơn vạn lần so với số vàng được khai thác từ lòng đất.

6. Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích mà chính là trên chăng đường đi.

– THINK AND GROW RICH – Nghĩ giàu và làm giàu (Napoleon Hill)

Leave a Reply

Your email address will not be published.