#41 Có phải chúng ta đang chứng kiến phần mở đầu cho sự kết thúc của tăng trưởng

#41 Có phải chúng ta đang chứng kiến phần mở đầu cho sự kết thúc của tăng trưởng

#41 Có phải chúng ta đang chứng kiến phần mở đầu cho sự kết thúc của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc?(Bài báo: https://asiatimes.com/2020/11/a-plea-for-help-as-china-loses-jobs-to-vietnam/)A: Thomas LeeTôi sẽ giải quyết câu hỏi của bạn từ 4 khía cạnh:1. Phương Tây đã dự đoán về sự suy thoái của Trung Quốc hàng thập kỷ và những người gọi là chuyên gia về Trung Quốc như Gordon Chang đã tạo ra rất nhiều học thuyết và rao giảng chúng đến những người phương Tây trong thời gian dài. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ rất thích nghe và tự nhủ với nhau rằng những thông điệp kiểu này lặp đi lặp lại khiến họ hài lòng về bản thân và đấy chính là thôi miên đánh lừa chính mình.?2. Cả thế giới vẫn đang hứng chịu… More


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *