4.0 HÀM Ý:

👉 Học lực và bằng cấp ngày càng KHÔNG quan trọng;
👉 Công việc ổn định ngày càng KHÔNG dễ kiếm;
👉 Thu nhập một nguồn ngày càng KHÔNG đảm bảo;
👉 Lập nghiệp thiếu tầm nhìn nhất định KHÔNG thành công.

4.0 cũng là về NGUY CƠ CỦA 4 CÁI KHÔNG:

👉 0 THAY ĐỔI sẽ bị đào thải;
👉 0 HỌC TẬP sẽ bị tụt hậu;
👉 0 KHỞI NGHIỆP vất vả một đời;
👉 0 biết LỰA CHỌN TỐT hoài phí cả đời.

CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI NHẤT LÀ CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.