Bạn có nhớ những ngày còn bé chúng ta mong được lớn lên thật nhanh không?

” Khi tôi nhỏ:
Tôi hay bỏ tay mình vào áo và nói với người khác tay tôi bị cụt rồi. Tôi bấm nút thoát ra mỗi khi tôi sắp thua trong trò chơi điện tử. Tôi ngủ với những con thú nhồi bông để không con nào cảm thấy buồn. Tôi có cây viết 4 ngòi và đã cố gắng bấm cùng lúc cho ra 4 ngòi. Tôi đổ nước vào các nắp chai và giả bộ như đang uống rượu. Tôi núp sau cánh cửa để hù người khác nhưng đôi khi bỏ đi vì thấy lâu không có ai đến hay vì buồn vệ sinh. Tôi giả bộ ngủ để được ba mẹ bế lên giường. Tôi nghĩ rằng mặt trăng đi theo mình. Tôi ăn trái cây nuốt hột và sợ đến khóc vì nghĩ nó sẽ mọc trong bụng….những ngày còn bé. ”
Bạn có nhớ những ngày còn bé chúng ta mong được lớn lên thật nhanh không ? Không biết rằng giờ bạn còn nghĩ thế không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *