Hãy giữ tâm mình tốt

👉Hãy giữ tâm mình tốt.vì tâm trí thể hiện lời nói của bạn
👉Hãy giữ lời nói của mình tốt.vì lời nói thể hiện cách hành xử của bạn
👉Hãy giữ cách hành xử của mình tốt.vì nó sẽ trở thành những thói quen tốt
👉Hãy giữ những thói quen tốt .vì nó tạo nên giá trị của bạn
👉Hãy giữ những giá trị tốt .vì nó cấu thành số phận của bạn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *