23 WEBSITE VÀ KÊNH YOUTUBE MIỄN PHÍ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ HIỆU QUẢ

1. Học nhiều ngoại ngữ miễn phí: https://www.duolingo.com/

2. Học ngoại ngữ trong 200 giờ: https://lingvist.com/

3. Cộng đồng học ngoại ngữ miễn phí: https://www.busuu.com/

4. Sử dụng flashcards để học từ vựng: https://www.memrise.com/

5. Trang luyện viết tiếng Anh hay: https://owl.english.purdue.edu/

6. Trang luyện đọc hiệu quả: http://www.mightybook.com/

7. Trang luyện nói hiệu quả: http://www.talkenglish.com/

8. Trang luyện thi ielts cực hay: http://ielts-simon.com/

9. Tổng hợp tất cả đề thi tiếng Anh: http://www.english-test.net/

10. Từ điển oxford siêu chuẩn: https://www.oxforddictionaries.com/

11. Khơi dậy đam mê học tiếng Anh

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai

12. Học nghe

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

13. Tự chọn giáo viên

https://www.youtube.com/user/engvidenglish

14. Luyện giọng – phát âm

https://www.youtube.com/user/rachelsenglish?feature=watch

15. Luyện giao tiếp chuẩn bản ngữ

https://www.youtube.com/user/tienganhlangmaster

16. Học từ vựng chuyên ngành với animations sinh động

https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA

17. Học từ vựng, idioms và phrasal verbs

https://www.youtube.com/user/ESLbasics

18. Học với gia sư, video có slides và đồ họa sống động

https://www.youtube.com/user/JenniferESL?feature=watch

19. Video ngắn, theo chủ đề

https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink

20. Giải quyết nỗi lo Pronunciation

https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal

21. Phát âm cơ bản giọng UK

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

22 Phát âm giọng Mỹ

https://www.youtube.com/user/sozoexchange

23. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống thực

https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

Leave a Reply

Your email address will not be published.