10 ĐIỀU GHI NHỚ KHI BẠN GẶP KHÓ KHĂN

? 1.Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó là vậy.

? 2.Thất bại dạy cho ta những bài học kinh nghiệm.

? 3.Có thể bạn không thấy kết quả bây giờ, nhưng bạn đang tiến bộ lên từng ngày.

? 4.Những gì bạn cảm thấy không phải thước đo chính xác của thực tại.

? 5.Bạn không thể thay đổi điều mà bạn từ chối đối mặt.

? 6.Bạn không phải là quá khứ của mình.

? 7.Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn.

? 8.Bạn là một sản phẩm “đang trong quá trình hoàn thiện”.

? 9.Không ai có thể làm thay điều đó cho bạn.

? 10.Cuộc sống không dễ dàng,nhưng lại rất đáng sống.

-st-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *