?Đặc sản Cúc Phương- mùa bướm- 2020??? …

?Đặc sản Cúc Phương- mùa bướm- 2020??? ??

P/s: mn vào rừng nhớ chú ý tốc độ, đừng gây tai nạn với mấy đám bướm đứng tám tám ven đường. Tui đi thỉnh thoảng gặp mấy đứa bị xe cán bẹp dí, mấy mẹ khác cứ bay vòng vòng trên đầu mãi, thương lắm luôn.

#checkinVietnam
#CheckinCucPhuongLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *