?NHỮNG CÂU NÓI XỐC LẠI TINH THẦN

?NHỮNG CÂU NÓI XỐC LẠI TINH THẦN

?NHỮNG CÂU NÓI XỐC LẠI TINH THẦN
MỖI KHI BẠN MUỐN BỎ CUỘC

Nếu bạn không chịu cố gắng, một năm sau bạn vẫn sẽ là bạn như lúc này, chỉ là già thêm
Có lẽ bạn cho rằng mỗi ngày bạn phải đi làm 8 tiếng đã là mệt mỏi muốn chết, mà không biết rằng : có những người phải làm 2-3 công việc từ sáng sớm tới đêm khuya.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng.

Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào.

Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc.

Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất.

Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất.

#Tuduythanhcong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *