??Thác Mơ như một “nàng công chúa ngủ quên trong rừng” đang chờ đánh thức ở Gia Lai….

Thác Mơ – “nàng công chúa ngủ trong rừng” đang chờ đánh thức ở Gia Lai

??Thác Mơ như một “nàng công chúa ngủ quên trong rừng” đang chờ đánh thức ở Gia Lai. Thác nằm ở làng Ếch, xã Ia Khai, huyện Ia Grai…

??Thác Mơ nằm trên một nhánh của dòng sông Pô Kô. Trên dòng sông có lòng hồ thủy điện Sê San 3A, mà giữa lòng hồ lại lưu giữ di tích lịch sử bến đò A Sanh – nơi gắn liền với tên tuổi anh hùng chèo đò A Sanh, xuất thân từ làng Nú, xã Ia Khai.

Cre: Sưu tầm.
#YANGo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *