ĐI LÀM 6 THÁNG MỚI ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI – ĐÚNG HAY SAI?

?ĐI LÀM 6 THÁNG MỚI ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI – ĐÚNG HAY SAI?
Vừa covid vừa chủ nhật nên tôi có tìm hiểu một vài quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động để các bác cùng tham khảo và tranh luận. Có rất nhiều nơi hiện đang áp dụng quy định sau khi vào công ty, sau 06 tháng mới đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ.

Có rất nhiều lý do đưa ra để giải thích cho việc này, thường là:

  • Công ty cần tìm người gắn bó lâu dài, nên 6 tháng mới có thể đóng bảo hiểm???
  • Công ty mới thành lập, quy trình còn chưa thông nên 06 tháng mới có thể đóng bảo hiểm cho nhân viên?
  • Quy định của công ty là 6 tháng mới đóng bảo hiểm!!!???
Thực tế, theo Quyết định 772/QĐ-BHXH, trong 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký BHXH cho người lao động.

Điều này có nghĩa là:

  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày KÍ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.
Ví dụ:
  • Nếu thời gian thử việc là 02 tháng, sau thời gian này, nếu đạt yêu cầu và bạn kí kết hợp đồng với công ty thì trong vòng 30 ngày bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội.
KẾT LUẬN: Tuỳ thuộc vào thời gian thử việc đã giao kết ban đầu, các bác có thể biết được khi nào thì mình được đóng bảo hiểm. Nhớ nhé, khi đi phỏng vấn nhất định phải hỏi về thời gian thử việc nếu không được nhà tuyển dụng báo trước.
Next post: CÔNG TY THỬ VIỆC MÌNH CẢ NĂM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *