丹: Đan/Đơn

Chữ 丹 Đan/Đơn có rất nhiều cách dùng, ở đây mình chỉ nói đến một vài sắc thái nghĩa của từ này thôi.
Khi dùng 丹 làm động từ thì có nghĩa là nhuộm đỏ.
Còn khi dùng làm tính từ thì có 1 nghĩa là màu đỏ của bình minh như dưới ảnh, là tên gọi màu truyền thống của TQ, ví dụ như trong từ 丹桂 (mộc tê đỏ) hoặc 丹枫 (lá phong đỏ).
Chu sa còn có tên khác là đan sa hoặc xích sa (đan và xích đều có nghĩa là màu đỏ). Ngày xưa Đạo gia luyện thuốc dùng nhiều chu sa, nên thuốc luyện ra cũng được gọi là đan/đơn (danh từ).
Nguồn: Baike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *