⭕️ Galeries Colbert

⭕️ Galeries Colbert
(Paris Hẻm Đẹp 3)

? Trong sê ri Paris Hẻm Đẹp thì hẻm Colbert có thể nói là hẻm có sức cạnh tranh duy nhất cùng thời với hẻm Vivenne (1823).

? Con hẻm này được tụ tập các nhà triển lãm nổi tiếng hoặc những nhà triển lãm tư tạm thời trưng bày những sản phẩm của mình để kiếm chút tên tuổi…

#galeriecolbert

Golden Guide – Du lịch châu Âu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *