Cái gì cũng phải vừa vừa thôi

Nó giống như khi bạn đang đói bụng: bạn ăn ít quá thì vẫn sẽ đói, mà ăn nhiều quá về món ăn đó thành ra món ăn đó lại dở và kết quả là không tiêu thức ăn được. Ăn một lượng vừa đủ là oke rồi… ăn như vậy mới thấy ngon được, mới thèm và khao khát cho lần tiếp theo được….
Ai ai có một cái gì đó quá nhiều rồi cũng sẽ chán và không chân quý nó, cho đến khi không còn nó thì mới thấy được sự quan trọng của nó..

#trainghiemsong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *