⭕️ Carcassonne (Pháp)

⭕️ Carcassonne (Pháp)

⭕️ Carcassonne (Pháp)
Như trong chuyện cổ tích…

? Cung Thành Carcassonne về phía Tây Nam của nước pháp, rộng với diện tích 110km2 và chu vi 32km, được coi là thành rộng nhất của Pháp

? Lịch sử kể rằng công chúa Carcas thế kỷ thú 7 đã dùng trí thông minh của mình trấn giữ cung thành trong vòng 5 năm trước sự bao vây của quân lính Charlemagne

? Cho đến năm thứ 6 trong thành chỉ còn mỗi một con heo và một thúng thóc, bà đã dồn hết vào miệng heo và vứt nó ra từ tháp cao nhất của thành.
Quân tướng Charlemagne, sau 5 năm cắm trại cực khổ để tìm cách tấn công thành, thấy con heo được nuôi to béo xổng thành rớt ra ngoài cứ tưởng trong thành thức ăn nước uống vẫn ko thiếu nên đành rút quân.

? Khi thấy quân đội tấn thành rút lui, công chúa Carcas đã mừng rỡ đánh reng hết các chuông trong thành. Một tướng quân của Charlemagne từ xa nghe chuông vang và la lớn : «Carcas sonne, Carcas sonne» (sonne = đánh chuông).

Từ đó thành mang tên Carcassonne ?

#carcassonne

Golden Guide – Du lịch châu Âu
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *