′′Red Panda′′ hay Việt hoá ra là Gấu trúc đỏ.

Xuất hiện và đã sống hơn 10 triệu năm và hiện tại đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng.

Hiện tại chỉ còn khoảng 10,000 cá thể sống trong rừng trên toàn thế giới.

Gấu trúc đỏ là loài động vật có v.ú biết xấu hổ đó nha. Thức ăn của chúng thường là lá tre hoặc nấm. Ngoài ra Gấu trúc đỏ có thể ăn động vật có v.ú cỡ nhỏ, chim, trứng và hoa quả.

Hiện tại chúng có nguy cơ tuyệt chủng vì được bán ở trong chợ đen, làm quần áo…

Khi thấy sự cute này thì làm sao muốn bọn gấu này tuyệt chủng được đúng không mọi người?! 😢😢

(Cre: 日村伐採 via Ha Pham/ Gr KSC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *