Việc có cha mẹ độc hại là như thế nào?

A : Lisa Larson, thạc sĩ về hành vi con người

Cha mẹ độc hại không phải lúc nào cũng thành một cặp, cũng không phải lúc nào cũng hạn chế là mỗi cha mẹ. Gia đình độc hại phổ biến trong xã hội vì mọi người tin vào “ giá trị gia đình” hơn là “gia đình lành mạnh.”

Điều đó giống như thế nào? Phần lớn những đứa con sẽ không nhận ra hoặc không hiểu rằng chúng tổ ấm của chúng là một môi trường độc hại. Chúng có rất ít trải nghiệm bên ngoài thế giới, đó là tất cả những gì chúng biết, vậy nên đối với phần lớn bọn chúng sẽ tin rằng cuộc đời mình đang sống là “bình thường”.

Khi sống trong hoàn cảnh đó, chúng tìm ra được “cơ chế đối phó” cho phép chúng tồn tại, dù cho sự độc hại nằm ở việc lạm về thể chất, tinh thần hay tình dục.

Chỉ khi những đứa trẻ lớn lên và hiểu ra rằng những cơ chế đối phó ấy đã từng mang hiệu quả rất tốt với họ, cho việc tồn tại, lại không hiệu quả với họ trong cuộc sống thực. Sau đó họ bắt đầu nhận ra sự thiệt hại sâu sắc đã gây ra cho họ, khiến cuộc sống trở nên khó khăn như vậy.

Việc thiếu hụt lòng tự trọng, thường xuyên tự chế nhạo bản thân, không có khả năng tự đưa ra quyết định, thiếu kiến thức về việc giao tiếp một cách lành mạnh, hay dựa dẫm, nghiện ngập, đó chỉ là một số hiệu ứng của việc trưởng thành trong một môi trường độc hại. Thường thì sẽ mất cả một đời người cho việc trị liệu để giải quyết những vấn đề ấy.

Nếu một người không may mắn có một gia đình độc hại mà duy trì tính độc hại trong đó, thì vì sức khỏe và hạnh phúc của người đó, việc tách biệt hoàn toàn khỏi gia đình có lẽ sẽ cần thiết. Tất nhiên, tùy thuộc vào mức độc độc hại của từng gia đình, họ có thể không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, và sẽ dành ra phần lớn thời gian để đổi lỗi cho nạn nhân như thể họ không có bất cứ trách nghiệm nào cho việc này.

Nó là một vòng lặp kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi một người đủ sâu sắc hoặc đủ can đảm cố gắng hết sức để phá vỡ vòng lặp ấy.

Dựa vào mức độ nghiêm trọng của việc rối loạn chức năng, thì đó quả là một cuộc sống khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *