VÌ SAO NGƯỜI HÀN QUỐC LẠI CẦM ĐIỆN THOẠI NGƯỢC KHI CHỤP ẢNH?

A: Evan Jayasinghe

Nó là một thủ thuật chụp ảnh đấy. Cầm điện thoại ngược chụp ảnh sẽ giúp cho chân bạn trông có vẻ dài hơn và tỉ lệ cơ thể trông hài hòa hơn. Nhưng thành thật mà nói, tôi lại không thấy nó hiệu quả mấy.

Bạn tôi nói thủ thuật này sẽ hiệu quả hơn với các thiết bị Android, mà tôi thì xài Apple nên là…

Đây, tôi sẽ để bạn tự đánh giá. Hình bên phải được chụp với điện thoại lộn ngược đó.

Theo: Huynh Gia Bao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *