VÌ SAO HẬU CUNG LÚC NÀO CŨNG TRANH SỦNG QUYẾT LIỆT

Đã từng xem nhiều bộ phim cung đấu nhưng bây giờ mới hiểu vì sao các nữ nhân trong cung đều phải tranh sủng s.ứt đ.ầu m.ẻ tr.án, từng bước thăng tiến như vậy.

Hoàng Hậu địa vị cao nhất, bổng lộc một năm khoảng 1000 lượng bạc, ước tính là khoảng 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ VND). Thu nhập thế này ở hiện tại được xem là thu nhập trên mức trung bình rồi.

Địa vị thấp nhất là Thường Tại mỗi năm bổng lộc chỉ có 50 lượng bạc, tương ứng với 20.000 NDT (~67 triệu VND), không đủ cho những nhu cầu cơ bản như ăn uống mặc ở nữa.

Cụ thể:

  • Hoàng hậu: 1000 lượng bạc ~400.000 NDT ~1.3 tỷ VND
  • Hoàng Quý Phi: 800 lượng bạc ~320.000 NDT ~1 tỷ VND
  • Quý phi: 600 lượng bạc ~240.000 NDT ~800 triệu VND
  • Phi tử: 300 lượng bạc ~120.000 NDT ~400 triệu VND
  • Tần phi: 200 lượng bạc ~80.000 ~268 triệu VND
  • Quý nhân: 100 lượng bạc ~40.000 NDT ~134 triệu VND
  • Thường tại: 50 lượng bạc ~20.000. NDT ~ 67 triệu VND

(Nguồn: Sạp Báo Hoa Ngữ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *