Vì sao Đức được gọi là “Đức” mà không phải là “Phổ”?

Bạn có thể cảm ơn nhà chính trị thiên tài này.

Otto von Bismarck, nhà sáng lập của Đế quốc Đức. Bismarck là người Phổ, ông phục vụ vua Phổ và đã xây nên một đế chế do người Phổ thống trị.

Nhưng đế chế và đất nước được hình thành ở đây lại được gọi là Đức. Lí do cho việc này là Bismarck đã hiểu được rằng nước Phổ là một thuật ngữ loại trừ còn nước Đức là một thuật ngữ bao hàm. Ông không muốn một đế chế bao gồm Phổ và các vùng đất bị chinh phục, mà ông muốn một đế chế Đức bao gồm Phổ.

Để giải thích theo kiểu nguyên học thì cái tên Deutschland(tiếng Đức có nghĩa là “Đức) bắt nguồn từ “diutics” có nghĩa là “của mọi người”

Trong quá khứ, người Đức hoặc Deutsch luôn được sử dụng để chỉ những người sống ở các vùng đất. Ví dụ “đế chế La Mã thần thánh của người Đức”, hoặc cụm từ “dòng máu Đức” trong quốc ca Hà Lan. Tiếng Đức cũng đề cập đến “không phải tiếng Latinh”, đó là cách mà quốc ca Hà Lan sử dụng nó.

Theo: Nguyễn Ngọc Huy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *