VÌ EM SỢ, EM SỢ MỘT MỐI TÌNH TẠM BỢ 

Tôi gửi đến em, tôi gửi đến chính mình. Gửi những đều tôi không dám nói, gửi đến em một cô gái nhút nhát, một cô gái với nỗi muộn phiền tự mang.  Gửi đến em muôn vàng câu hỏi.

RẰNG

Tại sao em lại nhạy cảm như vậy?

Tại sao em lại ôm nỗi buồn với hàng tá suy nghĩ tiêu cực?

Tại sao em lại có thể suy viễn ra nhiều như vậy?

Em biết không.

Em không biết.

Vậy tôi thì sao.

Tôi cũng không biết

Em cũng không có câu trả lời.

Tôi cũng vậy.

Nhạy cảm với cuộc sống, nhạy cảm với tình yêu. Em không dám yêu, không dám bắt đầu một mối quan hệ. Vì em sợ, em sợ một mối tình tạm bợ. Em muốn hết lòng với một người và có một tình yêu đi đến một cái kết đẹp chứ không phải chỉ là vui chơi qua đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *