VEB Carl Zeiss Jena – Xí nghiệp sản xuất thấu kính quang học hàng đầu châu Âu.  

Carl Zeiss Jena có lịch sử thành lập lâu đời, từ năm 1846. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Jena bị quân đội Mỹ chiếm đóng. Do đã có thoả thuận từ hội nghị Yalta nên quân đội Mỹ sẽ rút đi cho Liên Xô vào tiếp quản. Khi rút đi, người Mỹ mang theo phần lớn máy móc, nhân công và đem tới Tây Đức. Tại nơi ở mới ở Oberkochen, một công ty mới mang tên Zeiss-Opton Optische Werke Oberkochen GmbH được thành lập. Một thời gian sau, công ty được đổi tên thành Carl Zeiss AG. Tại Jena, trên cơ sở những gì còn sót lại của Carl Zeiss Jena cũ, Liên Xô và CHDC Đức thành lập xí nghiệp Kombinat VEB Carl Zeiss Jena. Dưới thời kì Xã hội Chủ nghĩa, VEB Carl Zeiss Jena là một đơn vị sản xuất các sản phẩm thấu kính quang học hàng đầu Đông Âu. Các chuyên gia Đông Đức còn cộng tác với Liên Xô để giúp Liên Xô thành lập Xí nghiệp Camera Kiev dựa trên công nghệ của Carl Zeiss Jena. Sau ngày nước Đức thống nhất, Kombinat VEB Carl Zeiss Jena đổi tên thành Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH. Năm 1991, Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH lại chia tách ra làm 2: 1 nửa bị sáp nhập vào Carl Zeiss AG từ Tây Đức, 1 nửa còn lại thành lập công ty Jenoptik GmbH hoạt động độc lập. Cre: page Cộng hòa Dân chủ Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *