unicef-usa-brandvoice:-gioi-thieu-cac-dai-dien-thanh-thieu-nien-unicef-tu-khap-noi-tren-the-gioi

UNICEF USA BrandVoice: Giới thiệu các Đại diện Thanh thiếu niên UNICEF từ khắp nơi trên thế giới

UNICEF cố gắng có một cộng đồng Đại biểu Thanh thiếu niên đại diện cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Là thành viên của Hội đồng Thanh thiếu niên Quốc gia của UNICEF Mỹ, chúng tôi phát âm lời lo lắng của thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ và giúp đảm bảo mọi đứa trẻ đều có quyền sống và được nghe.

Gần đây, chúng tôi đã gặp các đại diện của chúng tôi tại Washington, D.C., để đại diện cho việc tài trợ hàng năm của UNICEF và Hiệp định MINDS. Sau một lịch trình đầy đủ các cuộc họp đại diện, chúng tôi cảm thấy cảm hứng biết rằng giọng nói thanh thiếu niên của chúng tôi có thể giúp hình thành cuộc sống của hàng triệu đứa trẻ.

Khi chúng tôi trở nên quen thuộc hơn với quy trình tham gia đại diện tại Hoa Kỳ, chúng tôi thấy hứng thú để biết các nhà lãnh đạo thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới đại diện cho quyền của trẻ em như thế nào. Vì vậy, chúng tôi liên lạc với một số Đại biểu Thanh thiếu niên quốc tế.

Vào Ngày Kỹ năng Thanh thiếu niên Thế giới, chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về mục đích, cam kết và kỹ năng từ một số Đại biểu Thanh thiếu niên của UNICEF từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ bị ấn tượng như chúng tôi.
Ở trên khắp thế giới, tất cả các trẻ em đều phải được bảo vệ và được cho phép phát triển nếu cần thiết. Để thực hiện mục tiêu này, UNICEF USA BrandVoice đã khởi xướng sự nghiệp của nhiều Đại diện Thanh thiếu niên được xem như là mối liên hệ với quốc gia, tổ chức, nơi làm việc và cộng đồng.

Đại diện Thanh thiếu niên UNICEF được gọi tắt là DTTN, có trách nhiệm cao nhất trong công việc của UNICEF. Họ đại diện cho nguồn lực của tổ chức và làm chủ được những tài nguyên mà trẻ em đang sử dụng.

Với từng trợ lý DTTN, UNICEF đang tạo ra sự khác biệt cho nhiều trẻ em trong những nền văn hóa, những trải nghiệm được chia sẻ trên khắp thế giới. Trợ lý DTTN cũng rất có thể loại bỏ những rào cản giữa trẻ em và các tài nguyên của UNICEF. Thêm vào đó, họ cung cấp một giải pháp thông minh cho việc thực hiện được các quyết định phù hợp.

Cụ thể, các trợ lý DTTN giúp giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan tới bệnh lý. Họ cũng cố gắng vượt qua rào cản của quyền lợi dân sự và cộng đồng sống xung quanh. Đồng thời, cán bộ DTTN cũng là cầu nối giữa UNICEF và các đối tác trong cộng đồng. Những công việc này sẽ đảm bảo rằng công lý của trẻ em được bảo vệ.

Với hơn 50 Đại diện Thanh thiếu niên được giao từ Bộ Tài nguyên và Phát triển UNICEF, việc này càng trở thành một công việc trách nhiệm của cộng đồng. UNICEF USA BrandVoice mong muốn đại diện này sẽ trở thành mối liên hệ giữa công việc của họ với các đối tác thường xuyên trên khắp thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *