my-se-chi-tieu-42-ty-do-la-de-mo-rong-truy-cap-internet-rong-rai-theo-ke-hoach-cua-biden.

Mỹ sẽ chi tiêu 42 tỷ đô la để mở rộng truy cập internet rộng rãi theo kế hoạch của Biden.

Trong nhiều khu vực của Hoa Kỳ, truy cập internet tốc độ cao vẫn còn khó đến. Vâng, thậm chí là trong năm 2023. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông đang kế hoạch một khoản đầu tư hàng tỷ để thay đổi điều đó.

Vào thứ hai, Nhà Trắng đã thông báo(opens in a new tab) một kế hoạch 42 tỷ đô la để làm cho truy cập internet tốc độ cao trở nên phổ biến trên toàn bộ Hoa Kỳ đến năm 2030. Số tiền sẽ được chia đều giữa các tiểu bang, 19 tiểu bang nhận được hơn 1 tỷ đô la.

“Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào truy cập internet tốc độ cao từ trước đến nay”, Tổng thống Biden nói trong một bản tuyên bố. “Vì để kinh tế hôm nay hoạt động tốt cho mọi người, truy cập internet là bất kỳ quan trọng như điện, nước hoặc các dịch vụ cơ bản khác”.

Theo kế hoạch này, Texas sẽ nhận được số tiền lớn nhất, khoảng 3,31 tỷ đô la. California đạt thứ hai với một khoản đầu tư 1,86 tỷ đô la. Missouri, Michigan và North Carolina là 5 tiểu bang đầu tiên với khoảng 1,5 đến 1,7 tỷ đô la. Washington DC sẽ nhận được khoảng 100 triệu đô la để mở rộng truy cập broadband.

Theo Reuters, một báo cáo mới chi tiết(opens in a new tab) về phủ sóng broadband trong Hoa Kỳ – hoặc thiếu sót – do Liên minh Truyền thông Quốc gia (FCC) đã được sử dụng để chia số tiền giữa các tiểu bang. 42 tỷ đô la được ủy quyền bởi luật cơ sở hạ tầng 2021 mà Biden hỗ trợ là một phần của Chương trình Phục vụ và Triển khai Công bằng Truy cập Broadband.

“Những đầu tư này sẽ giúp tất cả người Mỹ”, Biden nói(opens in a new tab), thêm rằng truy cập không phải là vấn đề duy nhất mà chính quyền của ông đang làm việc, nói rằng họ đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISPs) để cung cấp dịch vụ có thể mức giá cho người Mỹ. “Chúng tôi sẽ không bỏ ai lại”.

“Truy cập internet tốc độ cao không còn là một sự lựa chọn nữa”, Tổng thống nói. “Nó đã trở thành một tiện ích hàng ngày bắt buộc”.

Chính quyền Biden đã trước đây đã thông báo các khoản đầu tư để mở rộng truy cập internet tốc độ cao trên toàn bộ Hoa Kỳ, tuy nhiên, thông báo này đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất đến nay. Biden đã đặc biệt tập trung nỗ lực của mình vào các khu vực mà các nhà cung cấp dịch vụ internet đã không muốn xây dựng, như các khu vực nông thôn. Điều này giải thích tại sao kế hoạch nhấn mạnh vào các khoản đầu tư lớn vào Texas, California và các tiểu bang khác như Alabama và Louisiana.

Như Biden nói, internet đã trở thành một tiện ích hàng ngày quan trọng và cần thiết cho hầu hết người Mỹ. Các tiểu bang sẽ được yêu cầu gửi một kế hoạch hành động để đạt được truy cập phổ biến để bắt đầu mở khóa phần của số tiền. Theo Biden, 35.000 dự án đã được tài trợ hoặc đang được tiến hành dưới sự nỗ lực mở rộng truy cập broadband của chính quyền của ông.
Thời nay, Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch chi tiêu bội chi 42 tỷ đô la để mở rộng truy cập internet rộng rãi phục vụ mục đích kinh tế, tài chính và phát triển con người của quốc gia. Kế hoạch được ra mắt bởi Tổng thống Joe Biden trong tháng Một và sẽ đứng đầu khoản chi trả của nó khi thuật toán tài chính của Mỹ được công bố.

Những người tán thành cho kế hoạch nói rằng việc nâng cao tiến bộ công nghệ là một phần của chính sách mới của Biden và sẽ làm cho việc tiếp cận và sử dụng công nghệ rộng rãi và bền vững hơn. Những người cũng nhấn mạnh rằng việc cung cấp truy cập internet rộng rãi sẽ làm tốt cho giáo dục, cộng đồng và hệ thống y tế của quốc gia.

Các nhà báo hy tỉ tiêu cận cho kế hoạch cảnh báo rằng việc mất cân bằng chi tiêu sẽ ảnh hưởng đến mức độ bảo đảm cho những nhà cầm quyền khác. Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng việc nâng cao truy cập internet sẽ giúp việc trả lương, luyện đề và khảo sát chất lượng dịch vụ y tế trở nên dễ dàng hơn và không ai sẽ bị bỏ lỡ.

Việc công bố kế hoạch này được cảm nhận là sự thiên lý của Mỹ và sẽ cung cấp cho cộng đồng tài chính không chỉ công nghệ mà còn nhiều lợi ích hơn còn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *