Nhưng có thật Tiền là tất cả không?

#trainghiemsong

Có câu:
Tiền là tiên là phật
Tiền là sức bật của lò xo
Tiền là thước đo tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là hoa, là quà, tiền là tất cả!!!

Nhưng có thật Tiền là tất cả không? Để biết câu trả lời, đọc ngay 8 điều dưới đây.

1. Có ai đó đã nói rằng, tổ ấm gia đình là thứ quan trọng nhất đời người. Thứ quan trọng ấy làm sao có thể mua được bằng tiền.

2. Tiền có thể nuôi dưỡng tình yêu, nhưng không thể mua được tình yêu. Tình cảm của con người là thứ không gì có thể mua được.

3. Tiền sẽ chẳng là gì nếu bạn không có sức khỏe. Tiền có thể giúp bạn có sức khỏe tốt hơn chứ không thể mua được sức khỏe.

4. Thời gian là vàng bạc nhưng vàng bạc chẳng thể mua nổi thời gian. Thời gian đã qua đi thì không có cách nào có thể quay trở lại

5. Tiền có thể giúp chúng ta có được địa vị nhưng sự nể trọng của mọi người đối với bạn phải do những việc bạn làm mang lại.

6. Tri thức là thứ mà tiền không thể mua được.Muốn có tri thức không còn cách nào khác là học hỏi và khám phá.

7. Tiền có thể giúp cuộc sống của bạn tốt hơn nhưng nó cũng chẳng thể mua nổi cuộc sống của con người.

8. Và một thứ đơn giản như giấc ngủ, tiền cũng chẳng thể mua được.

➤ Tiền bạc là thứ rất quan trọng nhưng đừng để tiền bạc chi phối quá nhiều cuộc sống của chúng ta. Trên đời này, có những thứ quan trọng hơn tiền rất nhiều mà tiền dù bao nhiêu cũng chẳng thể mua nổi.

Hãy biết quý trọng những gì chúng ta đang có!

Giờ thì tự đặt cho mình câu hỏi là: Thứ quý giá nhất trong cuộc đời của bạn là gì?

Nguồn :Sưu Tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *