TỨ ĐẠI DANH TÁC – THỦY HỬ

7 KIỂU TẠO HÌNH NHÂN VẬT VÕ TÒNG
…năm 1994, đài truyền hình TW TQ quay bộ phim “Thủy Hử”, trong khi thiết kế tạo hình nhân vật cho phim, họ đã mời họa sĩ lão làng về tranh Thủy Hử là Đới Đôn Bang, thiết kế.
Đới tiên sinh vui vẻ nhận lời. Nhưng tổ phụ trách có e ngại, ông sẽ ra giá rất cao. Đới tiên sinh nghe xong, nói quả quyết: ko trả tiền, tôi cũng vẽ
Bởi vậy, các cách hóa trang cho những nhân vật chính, đều do Đới tiên sinh thiết kế.
Trên thực tế, để thỏa mãn yêu cầu của đoàn làm phim, đưa cho họ nhiều sự lựa chọn. Mỗi nhân vật, Đới tiên sinh đều có mấy kiểu tạo hình.
Ví dụ như nhân vật Võ Tòng, có tới 7 hình mẫu.
Ông đã từng nói: các nhân vật tôi vẽ trong Thủy Hử, đều từ các khuôn mặt của mọi người trên đường phố, hàng xóm, để tạo hình nhân vật. Do đó các nhân vật sẽ có cảm giác rất thân quen.
Ảnh: Thiên thương tinh – Hành giả Võ Tòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *