trước đây tôi đọc những status của Phillipine nói Việt Nam thắng nhờ 56 triệu quân Trung Quốc, tôi chỉ biết nhớ đến trận Mactan và nghĩ: 


1, Magellan là một nhà du hành chứ không phải kẻ chinh phục.
2, đoàn thủy thủ magenlan không có đủ thức ăn trong thời gian đó, vì vậy họ phải nung đôi đôi giày da để ăn qua ngày.
3, họ có thể đã đánh bại một nền văn minh hùng mạnh như maya, và các bộ lạc. Nhưng hãy nhớ rằng người Maya gần như sụp đổ bởi những cuộc xâm lược của Tây Ban Nha. Những bộ lạc còn lại chỉ là những bộ lạc man rợ, tổ chức quân sự không bài bản.
4, Fillipino chưa bao giờ trở thành người châu Á đánh bại phương Tây. Lực lượng đầu tiên là nhà Minh trong cuộc xung đột Hà Lan sau đó là Chúa Nguyễn đã đánh bại người Hà Lan trong trận chiến cảng Eo, nhưng người Việt không bao giờ coi đây là trận chiến quan trọng, người Miến Điện cũng đã thắng người Tây Ban Nha vĩ đại hơn họ.
5, chưa ai biết Lapu Lapu và trận Mactan của ông. Nhưng không hiểu sao mấy thẵng nhõi pinoy tin rằng Việt Nam thắng Điện Biên Phủ nhờ quân Trung Quốc, nhưng lại tin rằng cái chiến thằng hư cấu của mình là có thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.