TRUNG QUỐC XOÁ SỔ TOÀN BỘ TIẾNG ANH TRÊN TOÀN BỘ BIỂN BÁO VÀ BIỂN CHỈ DẪN!

Trung Quốc sau khi c.ấm nghệ sĩ dùng nickname tiếng Anh, thì bước kế tiếp là: X.óa s.ổ tiếng Anh trên toàn bộ biển báo và biển chỉ dẫn của 170.000 km đường cao tốc.

Giờ đây biển báo của hệ thống đường cao tốc quốc gia sẽ chỉ dành cho người Trung Quốc và người nước ngoài biết chữ Hán ????????????????

Trung Quốc khẳng định vị thế, bản lĩnh nước lớn và ngôn ngữ của 1.4 tỉ dân. Các nước Phương Tây chắc khóc thét ????????????

(Theo Tinh tế)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *