Trung Quốc từng suýt nữa lấy lại được lãnh thổ bị Nga chiếm đóng như thế nào?

Sau Cách mạng Tháng Mười, lãnh tụ cách mạng Nga V.Lenin từng hứa sẽ trao trả lãnh thổ Trung Quốc bị Nga chiếm, nhưng cuối cùng đã không thể thực hiện.
Tham vọng xâm lược và bành trướng của Sa hoàng Nga đối với nước Trung Quốc có một lịch sử lâu dài. Trước khi thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Nga hoàng Nga đã nhiều lần sử dụng vũ lực để buộc chính quyền nhà Thanh ký các hiệp ước khác nhau, chiếm hàng triệu km2 đất ở phía đông bắc và tây bắc Trung Quốc.
Vào tháng 8 năm 1914, Nga hoàng đã tham gia Thế chiến I. Tình hình chiến tranh không khả quan đã trực tiếp dẫn đến Cách mạng Tháng Hai năm 1917. Sa hoàng Nicholas II đã ký tuyên bố thoái vị, Nga hoàng đã diệt vong, Cộng hòa Nga và Chính phủ lâm thời Nga được thành lập.
Vào ngày 7 tháng 11 năm 1917, các lực lượng vũ trang Bolshevik do Lenin và Trotsky lãnh đạo đã phát động một cuộc tấn công vào Cung điện Mùa đông ở St. Petersburg, Nga, theo lịch Nga là ngày 25 tháng 10 năm 1917 (ngày 7 tháng 11 theo lịch Gregorian), vì vậy nó được gọi là “Cách mạng Tháng Mười”.
Sau Cách mạng Tháng Mười, Lenin hứa sẽ quay trở lại lãnh thổ Trung Quốc bị Nga hoàng chiếm đóng, nhưng tại sao cuối cùng nó không được thực hiện?
Khi các lực lượng đồng minh gọi là ''Bát quốc Liên Quân'' xâm chiếm Trung Quốc, Lenin đã lên án gay gắt cuộc xâm lăng của Nga vào Trung Quốc. Lenin tin rằng những hiệp ước đó cực kỳ bất công với Trung Quốc và không thể chấp nhân. Quan điểm của Lenin cũng tin rằng “chủng tộc da vàng ghét người da trắng” và “nền văn minh châu Âu” chỉ là cái cớ cho sự xâm lược, cướp bóc và áp bức của các đế quốc với Trung Quốc. Lenin đã lên án gay gắt Nga Sa hoàng vì đã giết chóc, đốt phá, chiếm lãnh thổ, xây dựng đường sắt và chia rẽ Trung Quốc.
Có một nhà ngoại giao ở Liên Xô tên là Lev Karakhan. Vào ngày 25 tháng 7 năm 1919, Karakhan được ủy quyền bởi Lenin xuất bản “Tuyên ngôn của nhân dân Trung Quốc'', nêu rõ chính sách đối ngoại với Trung Quốc của nước Nga Xô Viết, thường được gọi là “Tuyên bố Karakhan”.
Tuyên bố nêu rõ: từ bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã ký với Trung Quốc trong thời kỳ Đế quốc Nga, từ bỏ vùng đất mà Nga hoàng có được bằng cách xâm lược ở Đông Bắc Trung Quốc và các nơi khác; từ bỏ quyền thuê nhà và quyền tài phán của Nga hoàng ở Trung Quốc; từ bỏ tất cả các đặc quyền đường sắt của Nga ở Đông Bắc Trung Quốc.
Vào ngày 27 tháng 9 năm 1920, được ủy quyền bởi Lenin, Xô Viết Nga lại ban hành tuyên bố thứ hai cho Trung Quốc. Tuyên bố lặp lại việc bãi bỏ tất cả các hiệp ước bất bình đẳng với Trung Quốc, từ bỏ tất cả các lãnh thổ của Trung Quốc các nhượng địa của Trung Quốc bị Nga chiếm giữ. Toàn bộ sẽ được trả lại Trung Quốc vô điều kiện.
Vào ngày 16 tháng 8 năm 1923, Đại diện toàn quyền của Liên Xô tại Trung Quốc một lần nữa tuyên bố tại Cáp Nhĩ Tân rằng ông sẽ từ bỏ chính sách xâm lược của Sa hoàng và tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc.
Đáng tiếc, những tuyên bố này không có ý nghĩa luật pháp quốc tế. Các tuyên bố chỉ là tuyên bố. Liên Xô đã không trả lại lãnh thổ Trung Quốc. Chỉ khi nào chính thức ký thỏa thuận giữa hai nước, nó mới có thể được thực thi. Ngay khi Trung Quốc và Nga chủ động nối lại quan hệ ngoại giao, vào tháng 1 năm 1924, Lenin đã ra đi.
Sau cái chết của Lenin, nước Nga Xô viết rơi vào thời kỳ Stalin và Trotsky chiến đấu để giành quyền tối cao. Sau khi Stalin lên nắm quyền, ông đã xóa bỏ cam kết của Lenin. Và với Tuyên ngôn Karahkan, Stalin đã nói nhẹ nhàng rằng “văn bản tiếng Pháp đã được dịch sai.” Năm 1937, chính Lev Karakhan đã bị Stalin bắt và xử tử trong cuộc Đại thanh trừng ở Liên Xô.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *