Trong một chuyến đi đến bệnh viện tâm thần

Trong một chuyến đi đến bệnh viện tâm thần, tôi hỏi giám đốc bệnh viện : “Làm sao mà ông có thể xác định được là bệnh nhân có thực sự bị điên hay không ?”
“Thực ra thì” ông giám đốc nói “Chúng tôi sẽ đổ đầy nước vào một cái bồn tắm, sau đó chúng tôi sẽ cho họ hai lựa chọn : dùng muỗng hoặc xô để rút hết nước khỏi bồn tắm”
“À, tôi hiểu rồi. Người bình thường sẽ chọn xô để múc nước thay vì muỗng chứ gì !”
“Không, người bình thường sẽ rút nắp bồn tắm để rút hết nước. Và giờ anh có thích nằm ở giường gần cửa sổ không ?”


Bệnh nhân mới được nằm gần cửa sổ ? Xin lỗi gì cơ ?
Bởi vì anh ta chọn xô thay vì muỗng nên anh ta xứng đáng được như thế
Thằng cha bên trên cũng nằm ở trỏng luôn này


Nhóm MythBusters ở đâu khi chúng ta cần họ, tôi khá là chắc kèo dùng xô là cách nhanh nhất luôn
Dùng xô và muỗng cùng một lúc mới là nhanh nhất cơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *