Triệu Vân là nam hay nữ?

Võ tướng Triệu Vân (sinh ? – mất năm 229), tự là Tử Long, huyện Chính Định Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay. Ông là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở trong lịch sử phong kién Trung Quốc.

Theo các ghi chép, Triệu Vân là người trí dũng song toàn và là người đã góp công lớn trong việc phò tá Lưu Bị, thành lập nhà Thục Hán. Triệu Vân được mô tả “cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt”.

Tranh cãi về giới tính của Triệu Vân xuất hiện khi các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật mộ của Lưu Bị vào cuối năm 1999. Trong số những cổ vật được tìm thấy, họ phát hiện những ghi chép của Lưu Bị hé lộ sự thật động trời rằng Triệu Vân thực chất là gái giả trai.

Tam Quốc Chí, Vân biệt truyện chép: “Vân mình cao tám thước, tư nhan hùng vĩ”. Bùi Tùng Chi giải thích: “tư nhan chỉ phụ nữ, đáng lý khi tả đàn ông phải là dung mạo”

Nhưng có đàn bà nào trải qua trăm trận, hơn 70 tuổi vẫn xông pha xa trường.. Đàn bà liệu có cưỡi ngựa, chém giết, rong ruổi ngần dặm đến già vẫn còn sức chiến đấu được không?

—————————————————————

Nguồn: Facebook page Gia Cát Lượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *