Tranh vẽ bởi hoạ sỹ Qiu Ying thời nhà minh

Tranh vẽ bởi hoạ sỹ Qiu Ying thời nhà minh, vẽ 11 đoàn người các nước tiến vào triều cống lễ vật cho nhà đường, trong đó có việt nam, khựa nó gọi là annan . nhưng mình không biết việt nam mình nằm ở số thứ tự nào, ae ai đọc được chữ trung phồn thể có thể đọc chữ trên lá cờ và dịch cho mình biết được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *