TRẦN THÁI TÔNG: ĐIỀM NÀY KHÔNG PHẢI NHÀ TA, ĐÚNG NHẬN SAI CÃI!

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép một vụ việc khá là hài.

Thượng Hoàng Trần Thái Tông đang dự yến cùng các quan trong triều. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện ngôi sao chổi lớn.

Ai nấy đều l.o s.ợ, cho là điềm g.ở vua băng hà. Thượng Hoàng xa xem, bảo: “Sao chổi này to dài lắm. Là sự biến của nước to chứ không phải nước ta.”

Xong ai nấy lại vào nhậu tiếp.

Một thời gian sau, vua Tống Lý Tông qua đời.

(Cre: Thần với chả Thoại)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *