Trận Alcácer Quibir (trận Tam Vương) năm 1578 trong phim “Non, ou a Vã Gloria de Mandar” của Bồ Đào Nha, quay năm 1990.

Không phải vua Sebastian I và Sultan bị lật đổ Al-Mutawakkil không biết quân Maroc đông hơn liên minh của họ, nhưng chẳng ngờ đám này lắm hỏa khí và chơi chiến thuật đến thế.

Ngay sau khi lật đổ cháu mình để cướp ngôi năm 1574, Abd al-Malik I cất công sang tận thành Constatinople để thề trung thành với đế chế. Nhìn chung Ottoman không quan tâm đến chuyện nội bộ chư hầu, chỉ coi khoản cống nạp đủ và đóng đúng hạn không. Sau khi mang nộp 200.000 đồng vàng (một khoản tiền rất lớn thời đó, gấp đôi số được yêu cầu), Abd al-Malik I quay về cùng với nhiều cố vấn Ottoman. Các cải cách được tiến hành bao gồm dùng trang phục, chiến thuật, vũ khí mới (tự đúc pháo và lượng lớn súng tay). Quân đội Maroc thay đổi hẳn chỉ sau 4 năm.

Đó là bất ngờ thứ nhất. Tỉ lệ 1 chọi 3 trên địa hình trống trải chỉ có thể đạt được khi hỏa khí hoàn toàn áp đảo đối phương, nhưng quân Maroc hôm đó đã vác súng pháo ra bắn thoải mái. Pháo binh Bồ Đào Nha dù nhiều hơn 6 khẩu nhưng còn bị áp đảo, chỉ huy người Ý ở khu trung tâm bị đạn pháo bắn nát người ngay đầu trận.

Bất ngờ thứ hai là Abd al-Malik I đã thuyết phục được nhiều bộ lạc – trước đây bất tuân lệnh – tham chiến cùng. Con số 35.000 kỵ binh Maroc là quá mức áp đảo 1.150 kỵ binh Bồ Đào Nha.

Kỵ binh nhẹ cứ thế quây bộ binh châu Âu lại, xa bắn tỉa bắng súng, gần thì rút gươm chém. Tính ra 23.000 liên quân Bồ Đào Nha – Moor chỉ có 100 người chạy về được bờ biển để lên tàu ngoài khơi. Trong khi thương vong của quân Maroc là 7.000/60.000 lính.

#Quibir#Maroc#Bồ_Đào_Nha

Leave a Reply

Your email address will not be published.