Tổng thống tương lai, Bill Clinton gặp Tổng thống đương nhiệm John F. Kennedy.

Năm 1963, Clinton mới 17 tuổi và sắp vào học lớp 12 tại trường Trung học Hotprings, Arkansas, cậu được chọn vào đoàn học sinh trung học đến thăm Nhà Trắng và gặp Tổng thống John F. Kennedy.

Đây là một trong hai sự kiện xảy ra trong năm 1963 khiến Clinton quyết định trở thành người của công chúng. Sự kiện thứ hai là khi cậu nghe bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King Jr. đọc trong cuộc Tuần hành vì Tự do và Việc làm tại Washington, D.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published.