Bạn đủ bản lĩnh thì tất cả sẽ thuộc về bạn

Tôi không cần biết bạn nghĩ tôi là ai và làm gì hây mối quan hệ thế nào.và cách sống ra sao

Chân thành hây dối trá,đó là tất cả những gì cái đầu của bạn nghĩ chớ không phải tôi

Tôi chưa từng nghĩ tôi là ai cả.đơn giản là việc tôi sống và làm việc tạo ra giá trị của chính mình và cuộc sống đem lại

Tôi cũng chưa hề tranh dành hay ganh đua với ai cả.đơn giản là nếu bạn có giá trị và đủ trưởng thành thì mọi thứ sẻ trở nên đơn giản và thuộc về bạn

Những gì của mình ắc sẽ là của mình.

Tại sao bạn không sống sao cho giá trị mà phải đi cầu xin
Trên đời này kẻ bị bỏ lại trong xã hội đó là việc bạn cầu xin một điều gì đó.thay gì trở nên giá trị

Bạn đủ bản lĩnh thì tất cả sẽ thuộc về bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *