Tờ Hoàn Cầu thời báo (Trung Quốc), vừa đăng kết quả khảo sát do báo này kết hợp với một đại học thực hiện. 

Theo đó, 75% người được hỏi có quan điểm “tích cực” về quan hệ ASEAN – Trung Quốc, 80% cho rằng “Mỹ là tác nhân gây gián đoạn lớn nhất đối với sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – ASEAN”.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi về việc “liệu Trung Quốc và các thành viên ASEAN có thể xử lý vấn đề Biển Đông đúng cách hay không”, 26,9% số người được hỏi cho biết hai bên luôn có thể xử lý tốt, trong khi 67,3% tin rằng mặc dù có những khác biệt nhưng nhìn chung có thể xử lý đúng cách.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 2.012 người từ 18-69 tuổi, từ ngày 15.3 – 15.4 tại 31 tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *