Tiếp tục trend đây là Thuỵ Sĩ ( không phải Thuỵ Điển )

Ngoài các điểm đến nổi tiếng là các làng quanh khu vực Interlaken và đỉnh JungfrauJoch, thì Thuỵ Sĩ còn rất nhiều núi khác đẹp, cũng như rất nhiều hồ đẹp khác.
Đây là 1 góc của Creux du Van ở Neuchatel, Thuỵ Sĩ! Nếu mọi ng tìm trên google và instagram thì đây là điểm đc dân travel bloger và dân leo núi yêu thích 😀


Leave a Reply

Your email address will not be published.