Thương mại Đông Á thời Cận đại… điều gì xảy ra khiến Trung Hoa và Nhật Bản bế

Thương mại Đông Á thời Cận đại… điều gì xảy ra khiến Trung Hoa và Nhật Bản bế

Thương mại Đông Á thời Cận đại… điều gì xảy ra khiến Trung Hoa và Nhật Bản bế quan tỏa cảng?

Phần 1: Cướp biển Nụy Khấu.
Cướp biển Nụy Khấu, còn gọi là Oa Khấu hay Uy Khấu là cụm từ ko còn xa lạ với nhiều người, thường được biết đến trong bối cảnh đại chúng qua những nhân vật như Từ Hải hay Vương Trực. Nghĩa đen của từ này là “giặc lùn”, nhằm ám chỉ cướp biển Nhật Bản. Đây là thuật ngữ đã ra đời từ thế kỷ thứ 4, nhưng được biết đến là tên gọi chung để chỉ các lực lượng cướp biển đã tấn công vùng duyên hải TQ, Triều Tiên và cả Nhật Bản trong thế kỷ 13-16. Có 2 giai đoạn riêng biệt của cướp biển Nụy Khấu, giai đoạn thứ nhất giới hạn trước năm 1500, đánh dấu bằng hoạt động của các nhóm cướp… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *