“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?’

Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do”, có Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, Đức Đạt Lai Lạt Ma và một vị khách mời (là tôi). Trong giờ nghỉ giải lao, vị khách mời hỏi:

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?’

Tôi nghĩ Ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”. Nhưng không phải.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

Và câu trả lời của Ngài vẫn khiến người ta thán phục cho tới giờ! Chi tiết đọc thêm dưới bình luận!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *