theo-bao-cao,-apple-dang-lam-viec-tren-mot-chatbot-co-tam-ly-bao-mat-“apple-gpt”.

Theo báo cáo, Apple đang làm việc trên một chatbot có tâm lý bảo mật “Apple GPT”.

Apple đã đầy đủ vào AI nhiều năm nay, sử dụng nó để cải thiện hình ảnh của bạn, nhận dạng và phân tích giọng nói của bạn, lấy những đối tượng ra khỏi hình ảnh và nhiều hơn nữa. Nhưng xu hướng nóng nhất hiện nay là với AI tự sinh, như được minh họa bởi các dịch vụ như ChatGPT, Stable Diffusion, DALL-E, Bard và tính năng Copilot mới của Microsoft, và Apple là lớn nhất. Có rất nhiều ứng dụng của bên thứ ba cung cấp truy cập vào các dịch vụ AI tự sinh này, nhưng Apple dường như không quan tâm đến việc tạo ra AI tự sinh của riêng mình như Meta và Google đã làm hoặc hợp tác để tích hợp công nghệ của ai đó vào sản phẩm của mình như Microsoft đã làm với Open AI.
Trong bộ sưu tập khám phá hàng đầu về công nghệ hiện nay, Apple đã ra mắt một chatbot độc đáo có tâm lý bảo mật được gọi là Apple GPT. Theo báo cáo, chatbot này đã được triển khai rộng rãi trên thị trường và đã đạt được thành công siêu đáng kể.

Đây là một dự án giúp Apple nhóm nâng cấp nền tảng công nghệ tâm lý hiện tại bằng cách sử dụng bộ từ điển rất lớn và các thuật ngữ bảo mật do Apple thiết kế. Chatbot này sẽ cho phép người dùng tìm kiếm và trả lời các yêu cầu và câu hỏi của họ bằng cách sử dụng trợ lý ảo và dịch vụ hiển thị thông tin.

Để nâng cao sự an toàn, sự bí mật và bảo mật dành cho người dùng, Apple đã sẵn sàng triển khai các giải pháp an ninh mới nhất nhằm đảm bảo rằng những thông tin riêng tư của họ sẽ được bảo vệ. Apple cũng đã đặt ra những quy định rõ ràng để xác định kha bảo mật của người dùng và bảo vệ sự riêng tư của họ.

Với sự ra đời của chatbot Apple GPT, người dùng sẽ được hưởng lợi từ việc kiểm soát thời gian trả lời và các câu hỏi có thể được trả lời bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Chatbot này cũng sẽ là một phần của những thay đổi lâu dài trong công nghệ và công nghệ bảo mật của Apple.

Vậy là Apple đã cố gắng ra mắt chatbot có tâm lý bảo mật “Apple GPT” có thể đáp ứng các nhu cầu hiện nay về bảo mật và không gian công nghệ nhằm mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *