THAY VÌ NÓI THANKS HÃY NÓI NGAY:

 1. I really appreciate it! – Tôi thực sự cảm kích về điều đó!
 2. I’m so grateful! – Tôi rất biết ơn.
 3. Your kindness is greatly appreciated – Lòng tốt của bạn rất đáng

trân trọng.

 1. You rock! – Bạn quá tuyệt!
 2. Thank you so much! – Cảm ơn bạn rất nhiều!
 3. Thank you for everything! – Cảm ơn bạn vì tất cả mọi thứ!
 4. I’m so grateful – Tôi rất biết ơn.
 5. Thanks for your goodness! – Cảm ơn đối với lòng tốt của bạn!
 6. Thank you for always loving me! – Cảm ơn bạn đã luôn luôn yêu

thương tôi!

 1. Thank you for giving up your seat! – Cảm ơn bạn bởi vì đã nhường chỗ ngồi dành cho tôi!
 2. Thank you for the meal! – Cảm ơn bạn vì bữa ăn!
 3. Thank you for what you did for me! – Cảm ơn vì những gì bạn đã làm dành cho tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *