THẢM ÁN KINH HOÀNG DIỆT MƯỜI HỌ THỜI MINH

Thảm án “giết mười họ” Phương Hiếu Nhụ vẫn được nhắc tới như bi kịch gia tộc đẫm máu nhất lịch sử Trung Quốc, cũng là một trong những sự việc khiến Minh Thành Tổ bị hậu thế đánh giá là “tàn bạo”, “hám sát”.

Phương Hiếu Nhụ là bậc đại nho đương thời. Khi Nam Kinh bị công phá, Chu Đệ sau khi sai người dập tắt lửa trong cung, triệu Phương Hiếu Nhụ đến soạn chiếu thư để mình kế vị. Phương Hiếu Nhụ là trung thần của Huệ Đế, mặc đồ tang bước vào điện, không thi lễ mà chỉ đứng khóc. Chu Đệ nói rằng: “Ta cũng là noi gương Chu Công phù trợ Thành vương mà thôi”. Phương Hiếu Nhụ ngừng khóc hỏi Thành vương ở đâu, Chu Đệ nói bị lửa thiêu chết rồi. Phương Hiếu Nhụ lại hỏi: “Thế sao không lập con của Thành Vương?”. Chu Đệ đáp: “Nhà nước cần một ông vua đứng tuổi”. Phương Hiếu Nhụ quát lên: “Thế sao không lập em của Thành Vương?”.

Chu Đệ không biết đối đáp ra sao, đành nói rằng: “Đó là việc nhà ta, tiên sinh hà tất phải hao tâm tốn sức “. Người hầu đem giấy bút ra, Chu Đệ nói rằng: “Viết chiếu thư, ngoài tiên sinh không có người nào khác”. Phương Hiếu Nhụ giật lấy giấy bút, viết lên 4 chữ “Yên tặc soán ngôi”, vừa khóc vừa nói rằng: “Chết thì thôi, đừng hòng mong ta viết chiếu thư “. Chu Đệ quát lên: “Ta không để ngươi chết ngay được, chẳng lẽ ngươi không sợ bị tru di cửu tộc sao?”. Phương Hiếu Nhụ cũng gân cổ lên: ” Kể cả tru di thập tộc cũng đã làm gì được ta nào”.

Chu Đệ liền ra lệnh dùng dao to cắt môi của Phương Hiếu Nhụ. Sau đó lại sai bắt gia quyến cửu tộc, thêm cả học trò của Phương Hiếu Nhụ là “thập tộc”, cả thảy 873 người bị lôi đến chém ngay trước mặt Phương Hiếu Nhụ. Ông cố ghìm nước mắt, sau đó bị lôi ra xử lăng trì ở ngoài Tụ Bảo Môn.

Duy Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *