Tại sao nhà Tấn (266-420) lại có rất ít danh tiếng trong lịch sử so với nhà Tùy và nhà Tống mặc dù nhà Tấn có lãnh thổ rộng lớn hơn?

Tại sao nhà Tấn (266-420) lại có rất ít danh tiếng trong lịch sử so với nhà Tùy và n…
Tại sao nhà Tấn (266-420) lại có rất ít danh tiếng trong lịch sử so với nhà Tùy và nhà Tống mặc dù nhà Tấn có lãnh thổ rộng lớn hơn?
Trả lời: Pun Anansakunwat.
Link: https://qr.ae/pNyikd
———————-
Nhà Tấn đã thống nhất được Trung Quốc. Tuy nhiên, họ không có thành tựu gì nổi bật. Tình hình đất nước lại trở nên hỗn loạn sau khi Tấn Vũ Đế chết.
Tấn Vũ Đế (Tư Mã Viêm) là người đã ươm mầm những nguy cơ sau này bằng cách trao quá nhiều quyền lực cho các chư hầu vương. Đây là nền tảng cho những xung đột chính trị sau này giữa các chư hầu vương. Hơn nữa, Tấn Vũ Đế còn là một người đam mê tửu sắc. Một nguồn sử liệu thống kê ông ta có hơn 10 nghìn thê thiếp, hoặc có khi gần tới 60 nghìn người. Ông cũng không có bất cứ thành tựu gì ở thời của mình.
Sau khi Tấn Vũ Đế chết, cả đất nước trở nên cực kỳ hỗn loạn khi các chư hầu vương tranh đoạt quyền lực và 5 dân tộc du mục bắt đầu xâm chiếm phía Bắc Trung Quốc.
Không như nhà Tấn, nhà Tùy rất thịnh vượng dưới thời Tùy Văn Đế. Hệ thống chính quyền mới được đưa vào vận hành, ngay cả hệ thống giáo dục được cải cách. Những hệ thống này đã được kế thừa bởi nhà Đường và trở thành 1 nguồn sức mạnh to lớn.
Tùy Dạng Đế mặc dù là 1 tên bạo chúa nhưng vẫn xây dựng kênh đào Đại Vận Hà mà ngày nay vẫn đang được sử dụng.
Nhắc đến nhà Bắc Tống, chúng ta có thể thấy rõ đây là 1 triều đại rất giàu có với GDP chiếm gần 80% thế giới. Sự giàu có này còn đại duy trì hơn 100 năm, trong khi nhà Tấn chỉ có hơn 10 năm là thịnh vượng, trước khi bị mất hết lãnh thổ phía Bắc vào tay của 5 bộ tộc khác.
Những thành tựu mà nhà Tùy, nhà Tống có, nhà Tấn khôn bao giờ đạt được. Đó là lý do nhà Tấn rất ít được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc, mặc dù họ đã thống nhất được toàn lãnh thổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *